Ročník  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
  Jméno km  km  km  km  km  km  km  km km km km km km km km km km km km km odšlapáno km
                                             
1 Šeda  Jan   91 83 90 80 86 83 82 91 88 89 103 90 94 91 96 94 85 84   1600
2 Adámek Zbyněk               82 91 88 89 103 90 94 91 96 94 85 84   1087
3 Křováková Hana               82 91 88 89 103 90 94   96 94 85 84   996
4 Polášek Roman 90 91 83 90   86   82     89 103 90 94         84   982
5 Čiperová Lenka 90 91   90 80     82   88 89 103 90 94         84   981
6 Soudek Vojtěch     83 90 80   83   91 88   103 90 94 91     85     978
7 Bodlák Luboš 90 91 83 90   86 83 82 91 88 89     94             967
8 Slaměník Miloslav 90 91 83 90 80 86 83   91 88 89   90               961
9 Bolehovský Libor                   88 89 103 90 94 91 96 94 85 84   914
10 Dvořák Petr  90 91   90 80 86 83             94   96   85 84   879
11 Rečka Vojtěch                   88 89 103 90 94 91 96 94       745
12 Koláček Patrik                 91 88 89 103 90 94 91 96         742
13 Šlajer Karel       90   86 83 82 91 88 89 103                 712
14 Tonder Čestmír         80 86   82 91 88 89         96   85     697
15 Kalinová Jana                     89 103 90 94 91     85 84   636
16 Egg Jiří                         90 94 91 96 94 85 84   634
17 Drtina Jaroslav       90   86 83 82   88 89   90               608
18 Hellebrandová Pavla       90 80 86 83 82 91   89                   601
19 Honěk Oldřich       90 80 86 83 82 91   89                   601
20 Vejtasa Michal                   88 89   90 94 91 96         548
21 Staňková Petra 90 91 83     86         89   90               529
22 Kohlová Alena       90   86 83       89   90         85     523
23 Růžičková Jitka           86 83 82 91 88 89                   519
24 Prášil Honza     83     86 83     88 89 88                 517
25 Veselá Alena                        103 90 94 91 96         474
26 Školník Pavel                            94 91 96 94 85     460
27 Jurčová Martina                   88 89 103 90           84   454
28 Dočekal Novák Michal               82   88 89 103 90               452
29 Kadlec Tomáš                   88 89   90 94 91           452
30 Bayerová Helena                             91 96 94 85 84   450
31 Hamáková Nikol                           94 91   94 85 84   448
32 Raczová Jana 90 91 83 90             89                   443
33 Pěkná Andrea   91 83 90   86       88                     438
34 Rožňová Anna         80   83 82             91 96         432
35 Hirsch Jan   91 83     86 83                       84   427
36 Payneová Marie         80 86 83 82 91                       422
37 Pacáková Kateřina                           94 91 96 94       375
38 Unger Viktor                         90 94 91   94       369
39 Fortelný Stanislav                             91 96 94 85     366
40 Hajlichová Iveta                         90     96 94   84   364
41 Tomek Milan                           94 91   94 85     364
42 Baláž Roman 90 91 83 90                                 354
43 Kazda René 90 91 83 90                                 354
44 Běhal Josef   91     80                       94 85     350
45 Švancara Martin     83     86                     94 85     348
46 Hadravová Zlatka           86 83       89               84   342
47 Karalo David           86 83 82 91                       342
48 Soudková Alena         80   83   91 88                     342
49 Šmotková Lucie     83 90     83                     85     341
50 Kašparová Věra                       103 90 94             287
51 Mamula Martin                       103 90 94             287
52 Jandeková Nela                         90 94   96         280
53 Plaštiaková Miroslava                           94 91   94       279
54 Kolátorová Anna             83         103 90               276
55 Andrlová Dagmar                         90 94 91           275
56 Lédlová Kristýna                         90 94 91           275
57 Lounová Renata             83     88   103                 274
58 Davidov Martin                 91 88       94             273
59 Soukupová Anna                              91 96   85     272
60 Vargová Martina                       88 90 94             272
61 Čechura Lukáš 90 91   90                                 271
62 Černá  Monika  90 91   90                                 271
63 Nádvorník Michal 90 91   90                                 271
64 Juřenová Renáta                             91   94 85     270
65 Ledvinková  Juliána 90               91                 85     266
66 Blachová Lenka  90 91 83                                   264
67 Březinová Petra   91 83 90                                 264
68 Hurych Jaromír 90 91 83                                   264
69 Novotný Michal                     89       91       84   264
70 Souček Karel   91 83 90                                 264
71 Ševcík Jaroslav   91 83 90                                 264
72 Šmotek Jiří   91 83 90                                 264
73 Tycarová Hana 90 91 83                                   264
74 Ulč Ivan 90 91 83                                   264
75 Valentová Eva   91 83 90                                 264
76 Koplík Michal                                 94 85 84   263
77 Lédl Martin                                 94 85 84   263
78 Wáwrová Eva               82 91 88                     261
79 Peňáz Rudolf     83 90   86                             259
80 Halík Václav 90   83       83                           256
81 Larionová Marianna         80 86       88                     254
82 Hynková Jana           86 83 82                         251
83 Heřmánek Zbyněk         80 86   82                         248
84 Pačes Jan         80 86   82                         248
85 Stehlík Bronislav         80   83 82                         245
86 Kubová Darina                       103       96         199
87 Dluhošová Zuzana                       103   94             197
88 Krycner Václav                       103 90               193
89 Cihlářová Zdenka                     89 103                 192
90 Klíma Miroslav                     89 103                 192
91 Šmíd Michal                     89 103                 192
92 Urban Martin                     89 103                 192
93 Brlejová Sarah                               96 94       190
94 Kourdi Soolaima                               96 94       190
95 Lojkásková  Irena                               96 94       190
96 Šimáčková Kateřina                             91 96         187
97 Hamberger Martin                         90     96         186
98 Wáwrová Luisa                         90     96         186
99 Družba Lukáš                           94 91           185
100 Panáček Lukáš                           94 91           185
101 Vala Viktor                           94 91           185
102 Vlčková Marcela                           94 91           185
103 Sofka František                         90 94             184
104 Krčmová Aneta                     89     94             183
105 Rafajová  Alena                     89     94             183
106 Boudová Bára 90 91                                     181
107 Hanzely Peter 90 91                                     181
108 Harna Libor                         90   91           181
109 Koucká Pavlína                 91       90               181
110 Koudela Jaroslav 90 91                                     181
111 Krejčí Ladislav 90 91                                     181
112 Mrovec Tomáš 90 91                                     181
113 Ondrášková Jana 90 91                                     181
114 Urbášek Vladimír 90 91                                     181
115 Zrnová Julie 90 91                                     181
116 Horáčková Stanislava                     89       91           180
117 Brabec Roman                           94       85     179
118 Kohout Jiří                 91 88                     179
119 Lachman Jiří                                 94 85     179
120 Mierzejewska Angela                           94       85     179
121 Mundilová Monika                 91 88                     179
122 Pichrtová Lucie                           94       85     179
123 Staníková Dagmar                                 94 85     179
124 Zemčáková Jana   91               88                     179
125 Jurča Petr                    88     90               178
126 Satková Marcela                   88 89                   177
127 Černohorský Karel 90                                 85     175
128 Kovařík Petr   91 83                                   174
129 Kubát Jiří   91 83                                   174
130 Macháň Vlastimil   91 83                                   174
131 Němec  Václav   91 83                                   174
132 Obručníková Dagmar   91 83                                   174
133 Pěkná Markéta   91 83                                   174
134 Plášková Lenka   91 83                                   174
135 Šmotková Zuzana   91 83                                   174
136 Weigl Libor                      89             85     174
137 Byrtus Lukáš               82 91                       173
138 Dobešová Eva     83 90                                 173
139 Koucká Martina               82 91                       173
140 Moravec Jan     83 90                                 173
141 Otýpková Veronika 90   83                                   173
142 Poor Oliver     83 90                                 173
143 Řezáč Martin                   88               85     173
144 Součková Marcela     83 90                                 173
145 Kremlová Hana   91     80                               171
146 Gregor Vít       90 80                               170
147 Vlček Viktor       90 80                               170
148 Dvořáková Naty                                   85 84   169
149 Spoustová Hana                                   85 84   169
150 Šotkovský Robert                                   85 84   169
151 Jeřábková Jana         80 86                             166
152 Nykš René     83       83                           166
153 Vidimská Tereza               82                     84   166
154 Lichková Zdenka             83 82                         165
155 Dohnalová Adéla                       103                 103
156 Fiala Jakub                       103                 103
157 Holpuchová Gabriela                       103                 103
158 Chvalný Jaroslav                       103                 103
159 Krbová Vanesa                       103                 103
160 Malá Iveta                       103                 103
161 Štěpánek Karel                       103                 103
162 Dobšík Milan                               96         96
163 Hambergerová Marie                               96         96
164 Kočí Monika                       96                 96
165 Milan Tomek                               96         96
166 Šoul Miroslav                               96         96
167 Vejtasa Vojta                               96         96
168 Vojíková Gabriela                               96         96
169 Andrle Vítězslav                           94             94
170 Burian Pavel                           94             94
171 Cafourek Václav                           94             94
172 Čermáková Kristýna                           94             94
173 Erbák Peter                           94             94
174 Fego Adelhaida                                 94       94
175 Hrubcová Dana                                 94       94
176 Kadlecová Pavla                           94             94
177 Machů, Dalibor                                 94       94
178 Procházková Michaela                           94             94
179 Průchová Martina                                 94       94
180 Stejskalová Soňa                           94             94
181 Štipčáková Eva                                 94       94
182 Trojek Igor                                 94       94
183 Valdhans Michal                           94             94
184 Zikmundová Věra                                 94       94
185 Bajnociová Denisa   91                                     91
186 Bojková Martina                 91                       91
187 Deverová Romana                             91           91
188 Dostálková Kristýna   91                                     91
189 Dvořák Petr II.Eros   91                                     91
190 Dvořáková Ivana   91                                     91
191 Forstová Daniela                             91           91
192 Frank Michal                 91                       91
193 Futák Vladimír   91                                     91
194 Greňo Jan   91                                     91
195 Höfner Pavel   91                                     91
196 Hübnerová Lucie   91                                     91
197 Hybský Ondřej   91                                     91
198 Hynčicová Soňa   91                                     91
199 Junková Zuzka   91                                     91
200 Kosan Pavel                             91           91
201 Košková Petra   91                                     91
202 Kozohorský Jiří   91                                     91
203 Krtička Pavel   91                                     91
204 Kupka Oldřich   91                                     91
205 Ledvinka Bořivoj                 91                       91
206 Macek Pavel   91                                     91
207 Macek Petr   91                                     91
208 Maixner  Jaroslav                 91                       91
209 Mücková Kamila   91                                     91
210 Pavelková Helena                             91           91
211 Pudil Václav   91                                     91
212 Slaměníková Markéta   91                                     91
213 Souček Martin   91                                     91
214 Stříž Michal   91                                     91
215 Vlková Magdaléna   91                                     91
216 Vodvárka Petr   91                                     91
217 Birčáková Ivana       90                                 90
218 Čtveráček Michal       90                                 90
219 Dlouhý Radek 90                                       90
220 Gráfová Věra                         90               90
221 Hušková Ludmila                         90               90
222 Jabůrek Vlastimil 90                                       90
223 Janků Stanislav 90                                       90
224 Knor Oldřich                         90               90
225 Krupová Dana 90                                       90
226 Kunická Jana 90                                       90
227 Lamraoui Karim 90                                       90
228 Matrková Jana       90                                 90
229 Peter Bugar       90                                 90
230 Podmolová Slávka       90                                 90
231 Půdová Kristína       90                                 90
232 Puhačová Tereza                         90               90
233 Řačáková Lenka 90                                       90
234 Straka Miroslav 90                                       90
235 Straňák Dušan 90                                       90
236 Šettner Jan                         90               90
237 Šikuta Erik                         90               90
238 Široká Ludmila       90                                 90
239 Široký Miloslav       90                                 90
240 Šlapanský Ivo 90                                       90
241 Tůma Václav       90                                 90
242 Urbánková Lenka 90                                       90
243 Votroubková Zuzana       90                                 90
244 Zapletalová Barbora 90                                       90
245 Balko Adam                     89                   89
246 Blažek  Petr                     89                   89
247 Čontošová  Lenka                     89                   89
248 Hadaš Jan                     89                   89
249 Kakáčová Jana                      89                   89
250 Kotěšovec Radek                     89                   89
251 Nohel Miroslav                      89                   89
252 Nováková  Tereza                     89                   89
253 Přibylová Jana                     89                   89
254 Uhlířová Barbora                     89                   89
255 Zita Jiří                     89                   89
256 Fojtíková Marcela                   88                     88
257 Guziur Honza                   88                     88
258 Guziur Ilča                   88                     88
259 Mrňous Jaroslav                   88                     88
260 Trněná Kateřina                   88                     88
261 Vičar David                   88                     88
262 Benešová Martina           86                             86
263 Bílek Karel           86                             86
264 Bílková Magda           86                             86
265 Drábek Jiří           86                             86
266 Drbošalová  Petra           86                             86
267 Heinrichová Andrea           86                             86
268 Jindrák Jiří           86                             86
269 Jindráková Radka           86                             86
270 Karafiátová Kamila           86                             86
271 Kos Přemysl           86                             86
272 Kuš Peter           86                             86
273 Leciánová Tereza           86                             86
274 Maier Lukáš           86                             86
275 Smrček Pavel           86                             86
276 Šrámková Štefánia           86                             86
277 Barvínková Petra                                   85     85
278 Fuk Petr                                   85     85
279 Hrůza David                                   85     85
280 Ortlepp Michaela                                   85     85
281 Stoklasa Tomáš                                   85     85
282 Šabrňák Josef                                   85     85
283 Štefková Jana                                   85     85
284 Kovalčík, Jan                                     84   84
285 Majerová, Simona                                     84   84
286 Petřík, Čestmír                                     84   84
287 Benkeová Milena     83                                   83
288 Beran Jaroslav     83                                   83
289 Buračinská Mirka     83                                   83
290 Černý Tomáš             83                           83
291 Demjan Radek     83                                   83
292 Demjanová Lenka     83                                   83
293 Dologová Karolína             83                           83
294 Dostál Jan             83                           83
295 Foldynová Lenka     83                                   83
296 Holásek Roman     83                                   83
297 Janatová Pavlína             83                           83
298 Ježková Lenka     83                                   83
299 Kardas Liliana             83                           83
300 Kdýr Marian     83                                   83
301 Moron Artur              83                           83
302 Moron Janerka Marzka             83                           83
303 Novotná Rych. Andrea     83                                   83
304 Pospíšil Oldřich     83       0                           83
305 Pumprlová Marie     83                                   83
306 Rosová  Michaela             83                           83
307 Slezáková Margita     83                                   83
308 Stupková Miluše             83                           83
309 Špirutová Pavlína     83                                   83
310 Šváha Martin             83                           83
311 Všeticková Iva             83                           83
312 Zebischová Monika             83                           83
313 Zeman Kryštof     83                                   83
314 Živna Jan             83                           83
315 Fialová Zuzana               82                         82
316 Gútová Lenka               82                         82
317 Herčík Lukáš               82                         82
318 Kohout Pavel               82                         82
319 Krutiš Adam               82                         82
320 Kulhánek Aleš               82                         82
321 Ondruchová Iveta               82                         82
322 Podeszva Michal               82                         82
323 Šauerová Linda               82                         82
324 Šonka Josef               82                         82
325 Teply  Jiri               82                         82
326 Baumruková Michaela         80                               80
327 Herman Josef         80                               80
328 Kreminová Kateřina         80                               80
329 Skořepová Kateřina         80                               80
330 Zítka Petr         80                               80